پایان نامه با موضوع

جایابی بهینه منابع تولید پراكنده با الگوریتم ژنتیك و شبیه سازی آن

موضوع: تولید پراكنده

تعداد كل صفحات: 120

فرمت: word

فونت:12

این پایان نامه از سطح علمی بسیار خوبی برخوردار است

پایان نامه جدید می باشد

تلفن تماس: 09197146361 - 09369980143 مهندس نوری

 

چكیده

نیروگاههای تولید پراكنده دارای ظرفیت تولیدی از چند كیلو وات تا 10 مگاوات هستند كه جهت تولید انرژی الكتریكی در نقاط نزدیك به مصرف كنندگان به كار می روند ازانواع آنها می توان به سلول های خورشیدی ، پیل های سوختی ، میكرو توربین ها ، نیروگاههای بادی و . اشاره كرد . چنانچه این نیروگاه ها به شبكه متصل شوند ،اثرات مختلفی روی شبكه از جمله كاهش تلفات شبكه ، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبكه خواهند داشت . عدم جایابی مناسب نیروگاه های تولید پراكنده در شبكه باعث افزایش تلفات و بالا رفتن هزینه های تولید و انتقال انرژی می شود بنابراین لازم است با روش های بهینه سازی ،جایابی این نیروگاه ها در شبكه انجام گیرد؛ بدین ترتیب كه تعداد نیروگاههای تولید پراكنده ،محل نصب و ظرفیت آنها چنان تعیین شود كه بیشترین كاهش تلفات شبكه با در نظر گرفتن قیود مسأله به وجود آید .

 در این پروژه از روش الگوریتم ژنتیك در بهینه سازی مسأله استفاده شده است . پس از استخراج فلوچارت این روش در جایابی بهینه نیروگاه های تولید پراكنده ،برنامه های كامپیوتری تهیه شده و این برنامه روی شبكه 45 شین IEEE پیاده سازی و اجرا شده است نتایج بدست آمده از چند بار اجرای برنامه ،با یكدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب آن بیان شده است.

 همچنین بدلیل اینكه نیروگاههای تولید پراكنده در شبكه های توزیع كاربرد بیشتری دارند مسئله جایابی بهینه این نیروگاهها برای یك شبكه توزیع واقعی 70 شین نمونه( فیدر قره آغاج شهرستان هشترود) پیاده سازی و اجرا شده است.

 نتایج بدست آمده بهبود پروفیل ولتاژ و كاهش تلفات در شبكه را نشان می دهد

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول: مروری بر انرژی های تجدید پذیر

1- مقدمه

2- تقسیم بندی انواع انرژی

3 – اهمیت توجه به انرژی های پاك

4- انواع انرژی های تجدید شونده

   4-1 – انرژی برق آبی

   4-2 - انرژی خورشیدی

   4-3 - انرژی باد

   4-4 - انرژی زمین گرمایی (ژئومترمال )

   4-5 - انرژی زیست توده

   4-6 - انرژیهای دریایی

   4- 7- هیدروژن و پیل سوختی

5- خلاصه مشخصه های مهم منابع نوین انرژیهای تجدید پذیر

فصل دوم: تاریخچه تولید پراكنده در جهان

1- مقدمه

2- تعریف منابع تولید پراكنده در كشورهای مختلف جهان

3- كاربردهای منابع تولید پراکنده

4- انواع تكنولوژیهای منابع تولید پراكنده

   4-1- موتورهای رفت و برگشتی

   4-2- میكرو توربینها

   4-3- توربینهای احتراق صنعتی

   4-4- پیلهای سوختی

   4-5- سیستمهای فتوولتائیك

   4-6- سیستمهای توربین بادی

5- دلایل رویكرد به منابع تولید پراكنده در دنیا

6- موانع و مشكلات توسعه منابع تولید پراكنده در دنیا

7- منابع تولید پراكنده در ایران

 7-1- دلایل رویكرد به منابع تولید پراكنده در ایران

 7-2- پتانسیل منابع تولید پراكنده در ایران

8- بررسی برخی تجربیات جهانی

8-1 - تجربه كشورآلمان در خصوص توسعه انرژیهای تجدید پذیر

8-2 - تجربه كشور چین در رابطه با انرژیهای تجدید پذیر

 فصل سوم: تولیدپراكنده درسیستمهای توزیع انرژی ومقایسه آن با تولیدات متمرکز

1- مقدمه

2- نحوه اتصال منابع تولید پراكنده به شبكه

2-1- مستقل از شبكه سراسری برق

2-2- متصل به شبكه سراسری برق

3- مزایای اساسی تولید پراكنده

   3-1– تامین توان

   3-2- توان اضطراری

   3-3- توزیع متعادل بار

   3-4- بهبود كیفیت توان و قابلیت اطمینان

   3-5- بهبود پروفیل ولتاژ

   3-6- افزایش طول عمر تجهیزات

   3-7- کاهش تلفات

   3-8- تولید پراكنده و مسائل زیست محیطی

4- مشكلات اتصال DG  به شبكه توزیع

   4-1- مشكلات قابلیت اطمینان و كیفیت توان

   4-2- مسئله كنترل

   4-3- مسئله امنیت

   4-4- مسائل زیست محیطی

   4-5- ابعاد اقتصادی

فصل چهارم:  بررسی اقتصادی تولید پراكنده

1- مقدمه

2- منابع انرژیهای تجدید پذیر و ویژگیهای اقتصادی آنها

3- بررسی اقتصادی تولید پراكنده در سیستم توزیع

   3-1- آیا DG برای شركتهای توزیع توجیه اقتصادی دارد ؟

   3-2- آیا DG از لحاظ اقتصادی برای مشتركین مقرون به صرفه است ؟

   3-3- بررسی مسائل اقتصادی پروژه ها  

   3-4- مزایای اقتصادی DG از دید مشتركان

   3-5- مزایای اقتصادی DG از دید شركت توزیع

4- ارزیابی اقتصادی فن آوریهای تولید پراكنده

5- نمونه ایی از بررسیهای صورت گرفته در جهت گزینش بهینه اقتصادی منابع تولید پراکنده

فصل پنجم: اساس الگوریتم ژنیتك

1- مقدمه

2- مفاهیم الگوریتم ژنتیك

3- ژن و كروموزم

4- تابع هدف

5- جمعیت و نسل

6- والدین و فرزندان

7- بلوك دیاگرام الگوریتم ژنتیك

8- عملگرهای انتخاب ، برش و جهش

9- چند تابع هدف نمونه برای تحلیل به كمك الگوریتم ژنتیك

10- مفاهیم تكمیلی

11- شباهتها و تفاوتهای GA با روشهای قدیمی بهینه سازی

12- نكات مهم در هنگام کاربا GA  

13- مزایای GA

14- كاربردهای GA

فصل ششم: جایابی بهینه DG بر اساس الگوریتم ژنتیك

1- مقدمه

2- ضرورت جایابی نیروگاههای تولید پراكنده در شبكه

   2-1- جایابی نیروگاههای نامتمرکز(تولید پراکنده)- یک مثال

3-روشهای بهینه سازی در حل مسائل جایابی تولیدات پراکنده

   3-1- روش آنالیز حساسیت

   3-2- روش برنامه ریزی پویا

4- دلایل بكارگیری روش الگوریتم ژنتیك

5- روش الگوریتم ژنتیك در جایابی بهینه نیروگاههای محلی

    5-1- اعمال روش الگوریتم ژنتیك به مسئله جایابی بهینه نیرو گا ههای تولید پراکنده

    5-2- تهیه فلوچارت روش الگوریتم ژنتیك جهت جایابی بهینه

6- نتایج اجرای روش الگوریتم ژنتیک برای شبکه45 شین   IEEE

   6-1-  نتایج اجرای برنامه پخش بار بدون حضور DG

   6-2نتایج اجرای برنامه در حضور DG  با مشخصات (تعداد =2ومقدار =25/1 )

   6-3نتایج اجرای برنامه درحضور  DG با مشخصات  (تعداد=4ومقدار=25/1 )

   6-4نتایج اجرای برنامه در حضور DG با مشخصات (تعداد=6ومقدار=25/1)

   6-5نتایج اجرای برنامه در حضور DG با مشخصات(تعداد=5ومقدار=5/0)

7- تحلیل نتایج

فصل هفتم نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

 

قیمت: ۴۰000 تومان (چهل  هزار تومان)

 

جهت سفارش این مجموعه اینجا كلیك كنید

 منبع:
http://wordm.blogfa.com

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 تیر 1390    | توسط:    |    | نظرات()