پایان نامه

رله های دیجیتال و كاربرد آن در حفاظت الكتریكی

موضوع: رله حفاظت

فونت: 14

فرمت: word – به زبان فارسی

تعداد كل صفحات:  150

دارای فایل های word- pdf- powerpoint- matlb simulink ومنابع اصلی

یك پایان نامه جامع و كامل در هفت فصل و 150 صفحه به همراه تحلیل و شبیه سازی ساختار و عملكرد رله دیجیتال با MATLAB  SIMULINK كه برای اولین بار در ایران مطرح شده است

فرمت پایان نامه "ورد" می باشد

 تلفن تماس: 09197146361 - 09369980143 مهندس نوری

چكیده و فهرست

این پایان نامه شامل موارد زیر است

1-متن اصلی پایان نامه با فرمت word (قابل ویرایش و تغییر)

2- متن اصلی پایان نامه با فرمت pdf

3-اسلاید كامپیوتری در قالب برنامه «PowerPoint» و فرمت ppt

4-منابع اصلی پایان نامه با فرمت « pdf» ( در تدوین این پایان نامه بیش ار 17 منبع حارجی استفاده شده است )

5-فایل های شبیه سازی در نرم افزار  simulink matlab مربوط به فصل آخر

چكیده

رشد جهانی برای تقاضای انرژی الكتریكی باعث افزایش سرعت توسعه در طراحی سیستم های قدرت در جهت پاسخگویی به تامین نیازهای مصرف كنندگان برای تامین انرژی الكتریكی مطمئن، ارزان و با كیفیت بالا شده است. حفاظت سیستم های قدرت، به عنوان یك فناوری ضروری در تحویل انرژی الكتریكی با كیفیت بالا، عموما به عنوان یك زمینه تخصصی در حال رشد و اغلب با اهمیت حیاتی شناخته می شود كه در آن نیازهای سیستمهای قدرت و پیشرفت فناوری تركیب شده اند تا در سالهای اخیر باعث توسعه سریع در روشها و اجرای آن شود. یكی از روشهای نوین در حفاظت سیستمهای قدرت و تجهیزات الكتریكی، استفاده از رله های حفاظتی دیجیتال می باشد كه با توجه افزایش تراكم بارها و منابع تولید انرژی الكتریكی استفاده از آن به امری لازم و ضروری در حفاظت سیستمهای قدرت تبدیل شده است. عملكرد مطمئن، امكان تشخیص سریع خطا و كارایی بالا در حفاظت و همچنین كاهش قیمت تجهیزات دیجیتال به ویژه میكروپروسسورها و افزایش سرعت و كارایی آنها باعث افزایش استفاده از رله های دیجیتال در سالهای اخیر شده است.

این پایان نامه به بررسی رله های دیجیتال، انواع و كاربرد این رله ها می پردازد. در فصل اول مقدمه ای بر رله های حفاظتی دیجیتال بیان شده است. در فصل دوم سخت افزار و اجزای رله های دیجیتال بررسی شده است. در فصل های سوم تا ششم مهم ترین و پر كاربردترین رله های دیجیتال مور بررسی قرار گرفته است. همچنین در فصل پنجم طراحی یك نمونه رله دیجیتال مبتنی بر میكروكنترلرAVR ATMeg32 بیان شده است. در فصل هفتم تحلیل و شبیه سازی ساختار و عملكرد رله دیجیتال با نرم افزارMATLAB  و نتایج شبیه سازی ارائه شده است.

 

كلمات كلیدی: رله های دیجیتال ، حفاظت سیستمهای قدرت ، حفاظت میكروپروسسوری  ، رله اضافه جریان ، رله دیستانس ، رله دیفرانسیل ، رله فركانسی ،  رله BFTC ، میكروكنترلر، نرم افزارMATLAB  

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ای بر رله های حفاظتی دیجیتال

1-1 مقدمه كلی

1-2 مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال.

1-3 رله دیجیتال و مزایای آن

1-4 مهم ترین انواع رله های دیجیتال

فصل دوم: سخت افزار و اجزای رله های دیجیتال

2-1 مقدمه

2-2 ساختار كلی رله های دیجیتال

2-3 اجزای رله های دیجیتال

2-3-1 ترانسفورماتورهای كمكی جریان و ولتاژ.

 2-3-2 مبدل جریان به ولتاژ

2-3-3 فیلترهای ضد تشابهی

2-3-4 تقویت کننده های نمونه بردار و نگه دارنده.

2-3-5 مالتی پلکسرآنالوگ

2-3-6 مبدل آنالوگ به دیجیتال

2-3-6-1 مبدل دیجیتال به آنالوگ

2-3-6-2 مبدلهای آنالوگ به دیجیتال : مبدلهای شیب

2-3-6-3 مبدلهای آنالوگ به دیجیتال : مبدلهای تقریب پی در پی.

2-3-6-4 نكاتی درباره مبدلهای آنالوگ به دیجیتال رله های حفاظتی

2-3-7 ریزپردازنده

2-3-8 حافظه های دیجیتال

2-3-9 پورت سریال

2-3-10 واحد ورودی-خروجی.

2-3-11 منبع تغذیه

2-4 فیلتركردن دیجیتال در رله های حفاظتی

2-4-1 انواع فیلتر دیجیتال

2-4-1-1 پاسخ ضربه محدود

2-4-1-2 پاسخ ضربه نامحدود

2-4-2 ملاحظات طراحی فیلتر های دیجیتال در رله های حفاظتی

2-5 ملاحظات مرتبط با زمان واقعی

2-6 فرایند ارتباط در رله های دیجیتال

2-7 بررسی اثر تداخل الكترومغناطیسی بررله های دیجیتال

2-8 تست رله های دیجیتال

2-8-1 مقدمه ای برتست دیجیتال.

2-8-2 دستگاه میكروپروسسوری تست كننده رله های دیجیتال

فصل سوم: رله های اضافه جریان دیجیتال و كاربرد آن

3-1 مقدمه

3-2 سخت افزار رله اضافه جریان دیجیتال

3-3 عملکرد رله های اضافه جریان دیجیتال

3-4 مهم ترین كاربردهای رله های اضافه جریان و اضافه بار

3-5 مشکلات رله های اضافه جریان

3-6 شرط انتخاب ترانسفورماتورهای جریان به منظور تغذیه رله میکروپروسسوری

3-7 ساختمان رله های اضافه جریان نوع میکروپروسسوری

3-8 رله های اضافه جریان لحظه ای نوع دیجیتالی هوشمند

فصل چهارم: رله های دیستانس و دیفرانسیل میكروپروسسوری

4-1 مقدمه

4-2 رله های دیستانس دیجیتال و حفاظت هوشمند خطوط انتقال.

4-2-1 ساختار حفاظت دیستانس دیجیتال خطوط انتقال

4-2-2 مزایای رله دیستانس دیجیتال

4-2-3 اثر امواج سیار بر رله دیستانس دیجیتال

4-2-4 الگوریتم های محاسبه امپدانس در رله های دیستانس میكروپروسسوری

4-2-5  محاسبات خطا

4-2-6 جهتی کردن رله

4-2-7  عناصر رله

4-3 رله های مقایسه ای جهتی از نوع دیجیتال.

4-3-1 الگوریتم رله

4-3-2  مولفه های تحمیلی

4-3-3 عناصر جهتی

4-3-4 کاربرد

4-4 فاصله یابی محل خطا به روش دیجیتال

4-4-1مقدمه ای بر فاصله یابی دیجیتال

4-4-2 فاصله یابی محل خطا با استفاده از راکتانسهای ظاهری

4-4-3 جبرانسازی برای تغذیه از شین دور

4-4-4 جبران سازی دقیق برای خازن موازی

4-4-5 سخت افزار و ساختار فاصله یابهای دیجیتال محل خطا

4-5 رله دیفرانسیل میكروپروسسوری و حفاظت دیفرانسیل هوشمند

4-5-1 ساختار حفاظت دیفرانسیل میكروپروسسوری

4-5-2 فلوچارت برنامه و عملكرد رله دیفرانسیل میكروپروسسوری

4-5-3 ارتباط میان رله های دیفرانسیل میكروپروسسوری از طریق كانال مخابراتی

4-5-3 انواع كاربرد رله های دیفرانسیل میكروپروسسوری

4-5-4 مشخصه رله

فصل پنجم: رله های فركانسی مبتنی بر میكروكنترلرو میكروپروسسور

5-1 مقدمه

5-2 اهمیت استفاده از رله های حذف بار فرکانسی.

5-3 الگوریتم های تخمین تغییرات فرکانس وشدت تغییرات فرکانس

5-4 انواع رله های فركانسی دیجیتال

5-4-1 رله های DFF

5-4-1-1 عملکرد فرکانسی رله DFF

5-4-1-2 عملکرد ولتاژی و پیکر بندی ورودی و خروجی رله

5-4-1-3 نظارت و اندازه گیری با رلهDFF

5-4-1-4 مطالب دیگری در مورد رله های DFF

5-4-1-5 دیاگرام  نحوه اتصال رله فرکانسی نوع DFF1000

5-4-2 رله MIV

5-4-3 رله های MFF

5-5  بررسی و طراحی یك نمونه رله فركانسی دیجیتال مبتنی بر میكروكنترلر AVR

5-5-1 مزیت استفاده از میكروكنترلرها در رله های دیجیتال

5-5-2 مختصری راجع به  میکروکنترلرهای  AVR

5-5-2-1 خصوصیات و مزایای AVR

5-5-2-2 خانواده های محصولات AVR 78

5-5-2-2-1Tiny AVR

5-5-2-2-2 LCD AVR

5-5-2-2-3 Mega AVR

5-5-3 خصوصیات میكروكنترلر

 AVR- AT-Mega۴-۵-۵ محیط برنامه نویسی BASCOMAVR

5-5-5 اندازه گیری فرکانس توسط میکروکنترلر

5-5-6 سخت افزار و طرح کلی ((MAIN BOARD

5-5-6-1 منبع تغذیه

5-5-6-2 مدار مربوط به خروجی هاجهت قطع و وصل بارها

5-5-6-3 پانل

5-5-6-4 مدار مربوط به میکروکنترلر.

5-5-7 تنظیم فركانسی رله شرح داده شده برای دقت عملکرد

5-5-8 فلوچارت نرم افزار رله فركانسی

فصل ششم: رله BFTC با مدارهای منطقی و كنترل هوشمند سنكرون سازی

6-1 مقدمه

6-2 وصل سنكرون ژنراتورها و عواقب وصل غیرسنكرون

6-3 دلایل استفاده از سیستم های دیجیتال در كنترل سنكرون سازی

6-4 رله BFTC با مدارهای منطقی

6-4-1 طرح كلی مدار منطقی

6-4-2 وصل سنكرون كلید

6-4-3 كنترل فركانس و زاویه فاز

6-4-4 قابلیت كار رله

6-4-5 باز شدن یا وصل شدن كلید

6-4-6 كار مدار BFTC

6-4-7 مدارت DC ،AC وتغذیه رله

6-4-8 هزینه رله و تجهیزات لازم

6-4-9 نتایج كلی

فصل هفتم: تحلیل و شبیه سازی ساختار و عملكرد رله دیجیتال با MATLAB  SIMULINK

7-1 مقدمه

7-2 عناصر و اجزای استفاده شده در شبیه سازی اجزا و ساختار رله      دیجیتال

7-3 شبیه سازی ترانسفورماتورهای نمونه بردار غیر خطی وغیر ایده آل

7-4 شبیه سازی فلیپ فلاپ D مبتنی بر گیت های NAND

7-5 شبیه سازی شمارنده دیجیتال 6 بیتی

7-6 شبیه سازی مبدل دیجیتال به آنالوگ

7-7 شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال

7-8 شبیه سازی یك نمونه رله اضافه جریان میكروپروسسوری و تحلیل نتایج

7-8-1 مدار شبیه سازی

7-8-2 تست عملكرد رله

7-8-3 ارائه و بررسی نتایج شبیه سازی

مقدمه فصل اول : رشد جهانی برای تقاضای انرژی الكتریكی باعث افزایش سرعت توسعه در طراحی سیستم های قدرت در جهت پاسخگویی به تامین نیازهای مصرف كنندگان برای تامین انرژی الكتریكی مطمئن ، ارزان وبا كیفیت بالا شده است. به دلیل افزایش مصرف انرژی الكتریكی و افزایش تراكم بارها و منابع تولیدالكتریسیته و لزوم عملكرد سریع و مطمئن تجهیزات حفاظت و كنترل ، استفاده از تجهیزات حفاظت دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است. حفاظت الكتریكی یكی از مهمترین مسائل در صنعت برق می باشد. از ابتدای پیدایش این صنعت مساله تولید، انتقال و توزیع انرژی الكتریكی همواره با خطاهای احتمالی و مساله قابلیت اطمینان همراه بوده است. به این معنی كه تجهیزات گران قیمتی مانند ژنراتور، ترانسفوماتورهای قدرت و خطوط انتقال باید در مقابل انواع خطاهای احتمالی مورد حفاظت قرار گیردتا هم این سرمایه های با ارزش حفظ شوند و هم انرژی الكتریكی با قابلیت اطمینان بیشتری به مصرف كننده برسد. این حفاظت ها می تواند در مورد كمیتهای مختلف الكتریكی نظیر جریان، ولتاژ، توان، فركانس و امپدانس انجام شود. رله های حفاظتی وظیفه نظارت بر این كمیت ها را دارند و در صورت نیاز باعث قطع واحد مورد حفاظت(تریپ) می شوند. رله های حفاظتی اولیه بیشتر از نوع الكترومغناطیسی و از گروه دافعه ای هستند. اشكال اصلی این رله ها این است كه مختص یك كمیت الكتریكی هستند یعنی اگر به عنوان مثال برای حفاظت اضافه جریان استفاده می شوند دیگر برای حفاظت ولتاژ یا فركانس قابل استفاده نیستند. حتی رله های اضافه جریان هم تقسیم بندی خاص خود را دارند و استانداردهای مختلفی برای این منظور وجود دارد.  در كل این رله ها به جز تنظیم زمانی وتنظیم جریانی قابلیت انعطاف دیگری ندارند.

رله های حفاظتی عمومی از نوع دیجیتالی هستند و در نتیجه می توان با تغییر برنامه نرم افزاری آن ها نوع حفاظت مورد نیاز را تعیین كرد. بعد از دیجیتالی شدن محاسبات اتصال كوتاه، پخش بار و پایداری سیستم های قدرت،  دیجیتالی كردن رله های حفاظتی در سیستم های قدرت یكی از موضوعات جالب و مطرح در سالهای اخیر می باشد. موضوع رله های دیجیتال در اواخر دهه 1960شروع گردید. در اوایل به دلیل بالا بودن هزینه سیستم های دیجیتال ، سرعت پایین و همچنین قدرت مصرفی بالای آنها انگیزه ای جهت كاربرد این تجهیزات به جای رله های معمولی وجود نداشت. پیشرفت قابل توجه سیستم های دیجیتال ، كاهش قیمت ،كاهش قدرت مصرفی واندازه آنها و افزایش سرعت و قدرت محاسباتی آنها باعث شده است كه این واقعیت ظاهر گردد كه اقتصادی ترین و تكنیكی ترین و همچنین مطمئن ترین رله های حفاظتی در حال حاضر، رله های دیجیتال می باشد. لذاجدیدترین نسل رله ها، رله دیجیتالی می باشد كه با كاربرد پردازش دیجیتال و استفاده از میكروپروسسورها به عنوان واحد پردازش در این گونه رله ها علاوه بر بالا بردن كارایی و قابلیت رله ها منجر به كاهش حجم و وزن رله و همچنین قیمت پایین طراحی و ساخت گردیده است

مقدمه فصل دوم :در این فصل ساختار، جزئیات سخت افزار و اجزای تشكیل دهنده رله های دیجیتال و عملكرد آنها بررسی می شود. ریزپردازنده، مبدل آنالوگ به دیجیتال، حافظه، ترانسفورماتورهای كمكی جریان و ولتاژ، واحدهای ورودی/ خروجی و برخی عناصر دیگر ساختار كلی رله های دیجیتال را تشكیل می دهند كه با توجه به نوع رله و وظیفه حفاظتی آن اجزای دیگری نیز ممكن است به این عناصر اضافه شود ولی به طور كلی نرم افزار رله دیجیتال تعیین كننده نوع رله می باشد و رله های دیجیتال دارای یك ساختار كلی و مشابه به هم هستند. فناوری دیجیتال همچنین باعث پیشرفت در روشهای تست رله های حفاظتی گردیده است به طوری كه منجر به ساخت دستگاه میكروپروسسوری تست كننده رله ها شده است كه این مورد در ادامه فصل بررسی می شود. فرایند فیلتركردن دیجیتال در رله های حفاظتی، ارتباط با رله، محیط عملكرد و اثرات تداخل الكترومغناطیسی(EMI) بر رله های دیجیتال نیز در این فصل ارائه شده است

مقدمه فصل سوم: رله های اضافه جریان ساده ترین انواع رله هستند که قابلیت ساخته شدن با مفاهیم دیجیتال را دارا می باشند. مزایای اصلی رله های اضافه جریان دیجیتال در قیمت کمتر و توانائی تهیه همه منحنی های مشخصه عملکرد در یک محصول است که مشخصه مورد نظر به راحتی با کلیدهای صفحه جلوی رله قابل دستیابی است . بروزاشباع در ترانسفورماتورهای جریان و عدم تغذیه و تحریك رله های حفاظتی در ردیف مشكلات اصلی حفاظتی در نیروگاهها و پستهای فشار قوی محسوب می شوند.در سالهای اخیر با توجه به تبدیل رله های حفاظتی از نوع آنالوگ به دیجیتال، امكان هوشمند كردن رله ها در قبال بروز اشباع در ترانسفورماتورهای جریان و كار مطمئن رله ها فراهم شده است. با هوشمند نمودن رله های حفاظتی به منظور مقابله با اشباع ترانسفورماتورهای جریان و جلوگیری از تاثیر اشباع در كار مرتب و مطمئن رله های حفاظتی، بسیاری از مشكلات حفاظتی رفع گردیده است.در فصل حاضر روش هوشمند نمودن رله های اضافه جریان در قبال اشباع ترانسفورماتورهای جریان و عدم كار رله های حفاظتی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین ساختار رله های اضافه جریان و اضافه باردیجیتال ، انواع كاربرد این رله ها، ساختمان رله های اضافه جریان نوع میكروپروسسوری و هوشمند، و عملكرد رله های اضافه جریان میكروپروسسوری به همراه نمودارهای مربوطه ارائه می شود

مقدمه فصل چهارم: رله دیستانس ورله دیفرانسیل دو عنصر مهم در حفاظت سیستم های قدرت می باشند. رله دیستانس مهم ترین وسیله حفاظتی در حفاظت خطوط انتقال انرژی الكتریكی است. از رله دیفرانسیل نیز علاوه بر حفاظت خطوط انتقال كوتاه، در حفاظت ژنراتور، ترانسفورماتور های قدرت، باسبار و غیره استفاده می شود رله های دیستانس اولین دستگاههای حفاظتی بودند که برای ساخت به صورت دیجیتال در نظر گرفته شدند، با این حال این رله ها در میان رله های دیگر دیجیتال دارای کمترین توسعه تجارتی بودند ودیرتر وارد بازار شده اند. شاید مهمترین دلیل آن پیچیدگی نسبی یک رله دیستانس دیجیتال در مقایسه با دیگر رله های دیجیتال می باشد . بدین جهت ورود ریزپردازنده های قوی در سالهای اخیر برای طرحهای عملی تجارتی باعث پیشرفتهایی در ساخت آن گردید. رله های دیستانس غیر دیجیتال فقط می توانند تعیین كنند كه آیا خطا در داخل یك مشخصه قرار دارد یا خیر، ولی رله های دیستانس دیجیتال مبتنی بر میكروپروسسورها، همچنین می تواند امپدانس ظاهری خطا را محاسبه كنند و محل خطا را تعیین نمایند.

حفاظت اصلی و عمده ژنراتورها در قبال عیوب فاز ودر سیم پیچیهای استاتوراز طریق رله دیفرانسیل صورت می گیرد. همچنین هنگامی كه جریان عیب زمین ژنراتور بیش از 30% جریان اسمی سیم پیچیها در نظر گرفته شده باشد، از رله دیفرانسیل زمین برای حفاظت در قبال عیوب زمین سیم پیچیها استفاده می شود.رله دیفرانسیل همچنین از تجهیزات مهم در حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت می باشد كه این نوع حفاظت باید به هنگام عبور جریان هجومی و اشباع هسته دچار خطا نشود. استفاده از رله دیفرانسیل نوع معمول(غیر دیجیتال) در ژنراتورها با توجه به مولفه DC دراز مدت در عیوب روی داده در نیروگاهها با مشكلات ناشی از اشباع ترانسفورماتورهای جریان و كار نابجای رله در قبال عیوب روی داده در شبكه همراه بوده ودر موارد متعدد گزارش شده است. در ترانسفورماتورهای قدرت نیز با توجه به پدیده جریانهای هجومی و همچنین اشباع ترانسفورماتورهای جریان احتمال كار نابجای رله وجود دارد. در حالی كه با پیش بینی رله از نوع دیجیتال و امكان هوشمند نمودن آن، احتمال كار نابجای رله تا نزدیك صفر كاهش می یابد.

 در این فصل رله های دیستانس و دیفرانسیل نوع دیجیتال آداپتیو شده و میكروپروسسوری ، و موارد هوشمند شدن این رله ها در عیوب روی داده بررسی می شود. هچنین رله های مقایسه ای جهتی دیجیتال، كاربرد تكنیكهای دیجیتال در فاصله یابی محل خطا وكاربرد رله های دیفرانسیل میكروپروسسوری مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

مقدمه فصل پنجم: در اثرقطع یك منبع قدرت الكتریكی یا یك قسمت از سیستم قدرت، شبكه با كمبود تولید یا به عبارتی افزایش بار مواجه می شود. در صورتی كه گاورنرها نتوانند تعادل را برقرار سازند در این حالت رله های فركانسی باید با حذف مرحله ای بار شاخص پایداری سیستم را بهبود بخشند. نسل اول رله های فركانسی حذف بار، رله های الكترومغناطیسی بودند كه به تدریج با رله های استاتیكی جایگزین شدند. با گسترش هر چه بیشتر مدارهای بر پایه ریزپردازنده ها و كاهش قیمت و افزایش قابلیت های آنهاانواع جدید رله های فركانسی به صورت دیجیتال با قابلیت های بیشتر و نیز هماهنگ با گسترش طرحهای اتوماسیون در سیستم های انرژی الكتریكی بكار گرفته می شود.در این فصل اهمیت استفاده از رله های حذف بار فرکانسی، انواع رله های فركانسی دیجیتال و الگوریتم های مربوط به آن وهمچنین طراحی یك نمونه رله فركانسی مبتنی بر میكروكنترلرAVR AT-Mega32 بررسی می شود.

 

مقدمه فصل ششم: معمولا حساس ترین عملیات و مانور الکتریکی در نیروگاهها ، فرایند سنکرون نمودن ژنراتورها با شبکه می باشد .

ژنراتورها تنها به صورت سنکرون با شبکه مورد بهره برداری می باشند. تنها در شرایط سنکرون قادر به کار موازی و تولید انرژی الکتریکی می باشند . برای این منظور لازم است در هنگام اتصال به شبکه ، در زاویه مناسب ولتاژ سینوسی و تحت ولتاژ برابر شبکه و ژنراتور ، وصل شوند به عبارت دیگر هنگامی که دور و ولتاژ برابر با دور و ولتاژ شبکه را دارا باشند. وصل کلید اتصال ژنراتورها به شبکه به ترتیب فوق به عنوان سنکرون نمودن ژنراتورها موسوم می باشد به منظور وصل سنکرون ژنراتورها ، تجهیزات مخصوص پیش بینی شده، برابر بودن دور و ولتاژ آنان با دور و ولتاژ شبكه تعیین می شود، چنانچه در لحظه وصل ولتاژهای لحظه ای ژنراتور وشبكه برابر نبوده، اختلاف فركانس موجود باشد، همزمان با لحظه وصل، ضربه مكانیكی قابل ملاحظه به ژنراتور، ترانسفورماتور، محور توربین و تجهیزات مربوطه وارد شده، در صورت بالا بودن مقدار ضربه، قطع یاShot-Down ژنراتور را سبب می شود. به منظور جلوگیری از عوارض ناشی از وصل غیر سنكرون، وصل كلید توسط رله های حفاظتی از نوع دیجیتالی و هوشمند، به صورت سنكرون كنترل می شود.در این فصل پیش بینی های به عمل آمده به منظور وصل مطمئن كلید به صورت سنكرون و جلوگیری از صدمات ناشی از آن با استفاده از رله های حفاظتی آداپتیو شده و مدارهای منطقی، مورد مطالعه قرار می گیرد.

مقدمه فصل هفتم: در این فصل اجزای رله دیجیتال، ساختار، عملكرد و فرایند تست یك نمونه رله دیجیتال توسط نرم افزار MATLAB SIMULINK شبیه سازی و بررسی می شود. ابتدا اجزای رله و در ادامه فصل ساختار كلی رله دیجیتال و فرایند تست آن شبیه سازی شده و نتایج مورد بررسی قرار می گیرد.

 

دانلود رایگان بیست صفحه پایان نامه-كلیك

قیمت: 18000 تومان (هیجده هزار تومان)

جهت سفارش این مجموعه اینجا كلیك كنید

 منبع:
http://wordm.blogfa.com

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 تیر 1390    | توسط:    |    | نظرات()