نام پایان نامه: مبدل های آنالوگ به دیجیتال و طراحی و شبیه ساری آن با matlb simulink

نام رشته و گرایش:مهندسی برق-الكترونیك- مقطع كارشناسی

تعداد كل صفحات:85

فرمت: word (doc)

دارای فایل های - matlb simulink word- pdf- powerpoint ومنابع اصلی

 توضیح: در این پایان نامه علاوه بر بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال و آخرین پیشرفتها در این زمینه ، شبیه سازی ساختار و عملكرد مبدل های آنالوگ به دیجیتال ودیجیتال به آنالوگ با نرم افزارMATLAB SIMULINK  و نتایج شبیه سازی ارائه شده است. همچنین طراحی كاربردی یك نمونه مبدل آنالوگ به دیجیتال بیان شده است.

 خلاصه و فهرست

چكیده:

از هنگامی كه سیستمهای پردازشگر دیچیتال مطرح شده اند این مسئله نیز به همراه آن مطرح شد كه چگونه می توان یك سیگنال آنالوگ را به یك سیستم دیجیتال وارد كرد و به طور متقابل ، چگونه باید سیگنالهای دیجیتال خارج شده از سیستمهای دیجیتال را به دنیای آنالوگ تحویل داد. در اینجا بود كه ضرورت ساخت مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ احساس شد و انواع مختلفی از مبدلهای فوق معرفی شد. ارائه طرحهای جدید و ایده های نو به منظور بهبود كیفیت این مدارها تا امروز ادامه دارد و به نظر می رسد تا زمانی كه سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال وجود داشته باشند، این مبدلها به پیشرفت خود ادامه دهند.

این پایان نامه به بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ ، انواع و كاربرد آنها می پردازد. در فصل اول مقدمه ای بر مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ بیان شده است. در فصل دوم مبدل های دیجیتال به آنالوگ به اختصار  بررسی شده است. در فصل سوم مبدل های آنالوگ به دیجیتال و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته است و مدارها و شكلهای مهمترین انواع این مبدل ها ارائه شده است. در فصل چهارم طراحی و شبیه سازی ساختار و عملكرد مبدل های آنالوگ به دیجیتال ودیجیتال به آنالوگ با نرم افزارMATLAB SIMULINK  و نتایج شبیه سازی ارائه شده است. در فصل پنجم طراحی كاربردی یك نمونه مبدل آنالوگ به دیجیتال بیان شده است. در فصل آخر نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است

كلمات كلیدی: مبدل آنالوگ به دیجیتال، مبدل شیب، مبدل تقریب متوالی ، مبدل فلاش، مبدل سیگما دلتا، ،مبدل دیجیتال به آنالوگ، تكنولوژی CMOS، نرم افزار MATLAB

فهرست

فصل اول: مقدمه و كلیات

1-1 مقدمه كلی

1-2 تعریف مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ

1-3 انواع مبدل های آنالوگ به دیجیتال

فصل دوم: مبدل های دیجیتال به آنالوگ

2-1 مقدمه

2-2 مبدل دیجیتال به آنالوگ چیست

2-3 ساختار مبدل های دیجیتال به آنالوگ

فصل سوم: مبدل های آنالوگ به دیجیتال

3-1 مقدمه

3-2 اصول تبدیل آنالوگ به دیجیتال

3-3 نحوه تقسیم بندی مبدل های آنالوگ به دیجیتال

3-4 انواع مبدل های آنالوگ به دیجیتال

3-4-1 مبدل های انتیگرال گیر

3-4-2 مبدل های شیب

3-4-3 مبدل های تقریب پی در پی (متوالی)

3-4-4 مبدل های فلاش

3-4-5 مبدل های سیگما دلتا

3-4-5-1 مبدل سیگما دلتا چیست؟

3-4-5-2 اساس کار مبدل های سیگما دلتا

3-4-5-3 ساختار و بلوك دیاگرام مبدل سیگما دلتا

3-4-5-4 ویژگیهای مبدل سیگما دلتا

3-5 مقایسه كیفی انواع مبدلهای آنالوگ به دیجیتال

3-6 توان مصرفی و سرعت تبدیل در مبدل های A/D

3-7 بررسی بیشتر برخی قطعات مرتبط با مبدل های A/D

3-7-1 مبدل جریان به ولتاژ

3-7-2 تقویت کننده های نمونه بردار و نگه دارنده (S/H)

3-7-3 مالتی پلکسرآنالوگ

3-8 تست مبدل های آنالوگ به دیجیتال

3-8-1 ضرورت تست مبدل های آنالوگ به دیجیتال

3-8-2 انواع روشهای تست مبدلهای آنالوگ به دیجیتال

3-8-3 روش هیستوگرام

3-8-4 روش تبدیل فوریه سریعFFT) )

3-8-5 روش sine fit

فصل چهارم طراحی و شبیه سازی مبدل های آنالوگ به دیجیتال با MATLAB  SIMULINK

4-1مقدمه

4-2 عناصر و اجزای استفاده شده در شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال

4-3 توضیح مراحل شبیه سازی

4-4 شبیه سازی فلیپ فلاپ D مبتنی بر گیت های NAND

4-5 شبیه سازی شمارنده دیجیتال 6 بیتی

4-6 شبیه سازی مبدل دیجیتال به آنالوگ

4-7 شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال

4-8 ارائه و بررسی نتایج شبیه سازی

فصل پنجم: طراحی یك نمونه مبدل آنالوگ به دیجیتال سیگما - دلتا

5-1 مقدمه

5-2ساختار مدولاتور

5-3 طراحی مدولاتور در سطح سیستمی

5-4 طراحی مداری بلو كهای سازنده مدولاتور

5-5 مدار فیدبك مد- مشترك

5-6 مدار مقایسه گر

5-7  مدار تولید كلاك

5-8 بافر خروجی

5-9سوئیچ های مدار

5-10 خلاصه مشخصات مدولاتور

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مراجع

فصل ششم این پایان نامه

نتیجه گیری و پیشنهادات

امروزه به دلیل مزیت های عمده پردازش سیگنال های دیجیتال، طراحی مبدل های آنالوگ به دیجیتال مورد نظر می باشند . این مزیت های عمده باعث شده اند كه تكنولوژی مدارهای مجتمع در جهت طراحی مدارهای دیجیتال توسعه داده شوند . پایین آوردن ولتاژ منبع تغذیه ، كم كردن سطح لازم برای ساخت تراشه از جمله پیشرفت های تكنولوژی های حاضر می باشند اما به دلیل اینكه دنیای واقعی یك طبیعت آنالوگ است ، بایستی طراحی مبدلهای آنالوگ به دیجیتال نیز با ولتاژهای پایین و در كنار مدارهای دیجیتال در داخل یك تراشه صورت گیرند. طراحی مدارهای دیجیتال با استفاده از تكنولوژیCMOS به علت قابلیت مجتمع سازی بالا، توان مصرفی كم و قیمت پایین به روشی متداول برای ساخت مبدل های آنالوگ به دیجیتال در آمده است.

در این پایان نامه با بررسی و شبیه سازی مبدل های آنالوگ به دیجیتال نتایج زیر حاصل شد

·   مبدل های آنالوگ به دیجیتال نرخ نایكوئیست برای كاربردهای سرعت بالا و دقت پایین طراحی و ساخته می شوند.

·   بهترین ساختار برای پیاده سازی مبد لهای آنالوگ به دیجیتال با دقت بالا (مثل مبدل های صوتی(  مبدل های سیگما- دلتا هستند . این مبدل ها بر اساس مدولاسیون سیگما دلتا ، دستیابی به دقتهای بالای تبدیل را بدون نیاز به به قطعات آنالوگ دقیق و المانهای تنظیم شده میسر ساخته اند.

·   مبدل های آنالوگ به دیجیتال تقریب پی در پی، مبدل های بسیار بهتری از مبدل های شیب هستند.

·   مبدل های آنالوگ به دیجیتال فلاش دارای سرعت بالا در تبدیل سیگنال از آنالوگ به دیجیتال هستند ولی هزینه ساخت نسبتا بالاتری هم دارند.

·   مبدل های دیجیتال به آنالوگ به عنوان یك وسیله مجزا از مبدل های آنالوگ به دیجیتال یا به عنوان بخشی از مبدل های آنالوگ به دیجیتال به كار می روند ودر مقایسه با مبدل های آنالوگ به دیجیتال به عنوان یك وسیله ساده مطرح هستند. این مبدل ها بر خلاف مبدل های آنالوگ به دیجیتال از تنوع كمی برخوردار هستند و شكل و ساختار مشابه به همی دارند.

موارد زیر به عنوان ادامه تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد.

·        بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال در مد جریان

·        بررسی و طراحی  مبدل های آنالوگ به دیجیتال با توان كم و سرعت تبدیل بالا

·        بررسی فرایند ساخت و تولید  مبدل های آنالوگ به دیجیتال

·        ساخت یك نمونه مبدل آنالوگ به دیجیتال

·        پیاده سازی روشهای تست مبدلهای آنالوگ به دیجیتال در نرم افزار matlab

·        بررسی انواع و كاربردهای مبدل های آنالوگ به دیجیتال سیگما دلتا

نکته:سه پایان نامه دیگر هم درباره میدل های آنالوگ به دیجیتال و مدولاتورهای سیگما دلتا موجود که جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این سه پایان نامه می توانید با شماره ۰۹۳۶۹۹۸۰۱۴۳ تماس بگیرید

قیمت:  ۲۴۰۰۰ تومان - بیست و چهار هزار تومان

جهت سفارش این پایان نامه اینجا كلیك كنیدمنبع:
http://wordm.blogfa.com

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 خرداد 1390    | توسط:    |    | نظرات()